5.ดินผสมกลุ่มอื่น ๆ

ดินผสมสำเร็จรูปกลุ่มพอร์ซเลน Porcelain Body

เป็นกลุ่มดินผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่อและงานปั้นที่ขาวสะอาดและโปร่งแสง ดินอลูมิน่าพอร์ซเลนสำหรับทำลูกถ้วยไฟฟ้า ลูกบด และอิฐกรุบอลมิล และดินที่เหมาะกับการเผาที่อุณหภูมิสูง หรือที่เรียกกันว่า Hard Porcelain โดยทั่วไปแล้ว ดินกลุ่มพอร์ซเลนจะเหมาะสำหรับการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1260oC-1300oC ในบรรยากาศการเผาแบบรีดักชั่น (Reduction Firing) เพือให้ได้สีหลังเผาขาวและโปร่งแสง

โดยดินสำเร็จรูปกลุ่มพอร์ซเลนของ CPC สามารถจำแนกออกได้ดังนี้

1.ดินพอร์ซเลนทั่วไป (Common Porcelain Body)

ดินพอร์ซเลนทั่วไปสำหรับงานหล่อ

PAA
อัตราการหล่อแบบดี ขึ้นรูปงานหล่อและเผารีกัดชั่น แต่จะไม่โปร่งแสง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาเขียนลายเบญจรงค์หรือลายคราม

ดินพอร์ซเลนทั่วไปสำหรับงานปั้น

PBA
จะเหมาะสำหรับงานปั้นจิ๊กเกอร์และโรลเลอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ของประดับลายคราม และเบญจรงค์ที่จะเน้นลวดลายสีสีน ไม่เน้นความโปร่งแสง
PBB
เหมาะสำหรับงานปั้นมือแป้นหมุน งานปั้นขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน ตกแต่งด้วยเคลือบหรือการเขียนลาย
PBC
เป็นดินเนื้อหยาบ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารที่ต้องการอุ่นร้อนตลอดเวลาด้วย ตะเกียงแอลกอฮอล์ โดยจะเคลือบด้วยเคลือบสี มีความทนทานเผาไ้ด้ตั้งแต่อุณหภูมิ 1230oC - 1280oC

2.ดินอลูมิน่าพอร์ซเลน (Alumina Porcelain Body)

ดินอลูมิน่าพอร์ซเลน เป็นดินที่ใช้กับงานเฉพาะที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า, ลูกบด และอิฐกรุ หรือสเปเซอร์ที่ต้องใช้แขวนสายไฟที่หนักเป็นต้น ได้ โดยไม่เกิดความเสัยหาย

PCA
เป็นดินที่มีความแข็งแรงหลังเผาไม่ต่ำกว่า 1,000 kg/Cm2 นิยมใช้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า มีอลูมิน่าเป็นองค์ประกอบมากกว่า 40% จึงทำให้ทนทานต่อการใช้งานและการทดสอบทางไฟฟ้า

3.ดินพอร์ซเลนเนื้อขาว (Soft Porcelain Body)

ดินพอร์ซเลนเนื้อขาว จะมีความแตกต่างในเรื่องของสีหลังเผา, ความโปร่งแสง, ความเหนียวของดินเพื่อให้เหมาะสมกับการเลืิอกใช้งาน


PEA
เหมาะสำหรับงานหล่อ อัตราการหล่อแบบสูง หลังเผาจะขาว และโปร่งแสงมาก ซึ่งเหมาะจะทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านโดยเฉพาะทโคมไฟประดับ
PFA, PFB
เป็นดินที่มีความขาวและโปร่งแสงดี เนื้อละเอียด โดยเฉพาะดิน PFA เหมาะกับงานหล่อและงานปั้น เช่น ตุ๊กตาประดับตกแต่ง หรือผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เผาได้ที่อุณหภูมิ 1280oC รีดักชั่น ดิน PFB จะเหมาะกับงานหล่อมากกว่าโดยที่มีสีหลังเผาใกล้เคียงกับดิน PFA

4.ดินพอร์ซเลนเนื้อขาวอุณหภูมิสูง (White Porcelain Body)

PPA
ซึ่งเป็นดินสำหรับเผาอุณหภูมิสูงถึง 1280oC-1350oC ในบรรยากาศแบบรีดักชั่น PPA ใช้งานได้ทั้งงานปั้น งานหล่อมีความขาวและโปร่งแสง