นโยบายคุณภาพ ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ

   

 

   
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
+ ดินผสมสำเร็จรูป
+ เคลือบผสมสำเร็จรูป
+ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีจัดจำหน่าย
+ งานบริการทดสอบ